h爱视频福利视频广场

h爱视频福利视频广场

已十余年矣,今尚未死,此必伤于微风,化生细虫,吸血伤筋也。篇中所叙要品诸药,非谓专以诸药成方也,谓此乃治病之正药,当与补虚之药并用为佐。

若气寒血实,附子、桂枝可并用,以温气而行血气;气寒血虚,当归、川芎可并用,以行气而补血也。金气不行则肝气盛,是肝遂其温升之性也。

凡脉形短缩,不能上寸者,有气虚与气郁之其关之前半部紧而有力,似欲上鼓而不得者,是气郁也,必有实邪,察其风寒痰饮,分表里治之。 海藏云∶妊娠蓄血,忌抵当、桃仁,只以大黄合四物服之,则母子俱可无损而病愈。

若二病互易而治,祸不旋踵。又有邪盛于表,正虚于里,如所谓尺中微,不可发汗,尺中迟,不可下者。

又言阴盛格阳,阳盛格阴,则先其所主,伏其所因,或寒药而热服,或热剂而寒佐,是甚者从之之义也,所谓反佐是也。 又服三剂,潮忽至。

无论湿寒、湿热,必化燥而后痉,是津液凝结也。又骨性坚敛,气主内吸。

Leave a Reply